ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Eίσοδος στο Διαγωνισμό  - Entry Categories

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις κατηγορίες χορού, ως Solist, μέρος του Pas de Deux / Duet ή και μέρος του Ensemble. Δικαιούται δε να συμμετέχει συνολικά σε 2 Solo (όχι στην ίδια κατηγορία χορού), σε 2 Duet και σε 2  Ensemble (όχι στην ίδια κατηγορία χορού).

Mέγιστο: 6 συμμετοχές ανά χορευτή.  

 

Έναρξη και Λήξη των Αιτήσεων

  • Oι Aιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 28.10.2019 μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2020.

  • Η Αίτηση Συμμετοχής ολοκληρώνεται και γίνεται δεκτή μόνο μετά την κατάθεση της εισφοράς συμμετοχής των διαγωνιζόμενων (Εntry Fee). Με την αίτησή σας στο διαγωνισμό αποδέχεται ο κάθε συμμετέχοντας τους όρους και τους κανονισμούς της διοργάνωσης. Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής χρημάτων για κανένας λόγο από τη στιγμή που ολοκληρώσετε την αίτηση συμμετοχής. 

  • Φέτος τα έσοδα από τη συμμετοχή των χορευτών διατίθενται για την ενίσχυση σκοπού του Οργανισμού Συλλογικής και  Κοινωνικής Ωφέλειας “Ethical Travel and Education"που ασχολείται με την εκπαίδευση παιδιών μονογονεικών οικογενειών. 

  • Early Registration: Για τις αιτήσεις που θα ολοκληρωθούν έως 31.12.2019 θα υπαρξει -20% έπτωση στο κόστος συμμετοχής.

Υποβολή  Αιτήσεων

Για κάθε συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρωθεί διαδικτυακά η επίσημη φόρμα με τα έγκυρα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, της χορογραφίας, της σχολής χορού/συλλόγου, χορογράφου, συνοδού κ.α. 

Διευκρίνιση: Αν ένας διαγωνιζόμενος έχει πολλές συμμετοχές, θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστή Αίτηση για κάθε συμμετοχή.

  • Μόνο σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συμπλήρωση της διαδικτυακής Aίτησης Συμμετοχής, μπορείτε να στείλετε mail στο info@nationalsdance.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  • Η προθεσμία για αλλαγές στις Aιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο με mail και έως τις 20 Φεβρουαρίου 2020

  • H Οργανωτική Eπιτροπή έχει το δικαίωμα να σταματήσει τις αιτήσεις σε κάποια Κατηγορία Χορού αν ξεπεραστεί ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχών.

ETHICAL TRAVEL & EDUCATION

projects empowering youths

© 2020 by Nationals Πανελλήνιος Διαγωνισμός Κλασικού & Σύγχρονου Χορού

'Οροι και Προϋποθέσεις

Μεγάλοι Χορηγοί

Kapola.jpg

Με την υποστήριξη