ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟI

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Κλασικού & Σύγχρονου Χορού διεξάγεται μία φορά ετησίως και είναι Open για χορευτές και χορεύτριες από την ηλικία των 7 ετών και άνω.

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν Ελληνική ή Κυπριακή υπηκοότητα.

Οι χορευτές/-τριες με ξένη υπηκοότητα μπορούν να συμμετέχουν:

α.  είτε σαν Guest Dancers αν η μόνιμη κατοικία τους δεν είναι στην Ελλάδα

β. σαν διαγωνιζόμενοι, μόνο αν προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα, που θα αποδεικνύουν ότι η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στην Ελλάδα ή στην Κύπρο για διάστημα περισσότερο από δύο έτη.

γ. σαν διαγωνιζόμενοι στις κατηγορίες διεθνών συμμετοχών - International Categories

Στο Πρωτάθλημα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ανεξάρτητοι χορευτές, σχολές χορού, σύλλογοι κ.α.

Οι Αιτήσεις συμπληρώνονται διαδικτυακά μέσα στο καθορισμένο χρόνο Υποβολής των Αιτήσεων. Ολες οι πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα Αιτήσεις Συμμετοχής.

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει μαζί του ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο, παθολόγο ή καρδιολόγο, διαφορετικά θα πρέπει να υπογράψει  δήλωση απαλλαγής ευθυνών.

Οι χορευτές, οι χορογράφοι και όλοι οι υπεύθυνοι των διαγωνιζόμενων, οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά από τις σελίδες του διαγωνισμού, Social Media, τα newsletter και τα Δελτία Τύπου για τα νέα και τις οδηγίες σχετικά με την εκδήλωση.

Για όλες τις κατηγορίες Pas de Deux/Duet και Ensemble, ο  Μέσος Όρος των ηλικιών  όλων των χορευτών που απαρτίζουν την ομάδα, θα καθορίσει σε ποια ηλικιακή κατηγορία θα συμμετέχει η χορογραφία. Παρακαλούμε δείτε την ενότητα Ηλικιακές κατηγορίες.

ETHICAL TRAVEL & EDUCATION

projects empowering youths

© 2019 by Nationals Πανελλήνιος Διαγωνισμός Κλασικού & Σύγχρονου Χορού

'Οροι και Προϋποθέσεις

Μεγάλοι Χορηγοί

Kapola.jpg

Με την υποστήριξη